Webshop

Hier kan je rechtsreeks een kamp of extra opties boeken. 


KAMPEN:


OPTIES:


ANDERE:

De Annulatieverzekering dekt de volledige inschrijving.

Ze geldt enkel in geval van overmacht (overlijden, pandemie) of ziekte (mits doktersbriefje) waardoor uw kind niet zal kunnen deelnemen aan het kamp.