Annulatie verzekering

€ 10,00

De Annulatieverzekering dekt de volledige inschrijving.

Ze geldt enkel in geval van overmacht (overlijden, pandemie) of ziekte (mits doktersbriefje) waardoor uw kind niet zal kunnen deelnemen aan het kamp.