Schrijf je nu nog in voor ons DANSKAMP AAN ZEE in AUGUSTUS 2023 !!

Annulatie verzekering Danskamp

€ 15,00

De Annulatieverzekering dekt de volledige inschrijving.

Ze geldt enkel in geval van overmacht (overlijden, pandemie) of ziekte (mits doktersbriefje) waardoor uw kind niet zal kunnen deelnemen aan het kamp.

De annulatieverzekering is er niet omdat u van gedachten veranderde of een andere reis geboekt heeft...