Schrijf je nu nog in voor ons DANSKAMP AAN ZEE in AUGUSTUS 2023 !!

Privacy verklaring en GDPR

1. Persoonsgegevens

Deze Applicatie verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Familienaam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
 • Telefoonnumer(s): vast en mobiel
 • e-mail adres
 • Noodnummer

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.

2. Doel en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:

 • Algemeen ledenbeheer
 • Indelen van leden in de groepen
 • Leden informeren over activiteiten
 • Aangifte bij verzekering
 • Subsidiedossiers

Rechtsgrond: Op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens?

Deze gegevens worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het dagelijks beheer van Vakamptie en de communicatie met de leden.

Voor de subsidiedossiers is er een wettelijke verplichting om deze gegevens door te geven aan de bevoegde instanties.

3. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Reden hiervoor is de opvolging van de evolutie van de leden en het makkelijk maken om opnieuw in te schrijven na een of meerdere jaren van inactiviteit. 

4. Verwerkingsverantwoordelijke - contactinformatie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is Nicky Vernieuwe:  info@vakamptie.be

5. Andere partijen

 De volgende organisaties ontvangen tevens de gegevens: Danssport Vlaanderen
Voor het verzekeren van onze leden. 

6. Uw rechten

U hebt recht op gratis inzage, rectificatie, verwijdering en overdracht van de persoonsgegevens.