Corona maatregelen


Corona houdt ons al een lange tijd in haar macht. Als jeugdorganisatie doen we er alles, maar dan ook àlles aan, om de kampen zo veilig mogelijk laten verlopen. Lees er hier alles over.

 1. WAT DOEN WE ALS ORGANISATIE
  - We laten alle deelnemers regelmatig hun handen wassen
  - Alcohol-gel is in grote hoeveelheden beschikbaar
  - Jassen, mutsen, brooddozen, ... worden apart gehouden.
  - Elke deelnemer heeft z'n eigen bakje, kapstok en stoeltje. 
  - De begeleiders houden afstand en dragen - indien mogelijk - een mondmasker
  - Na elk toiletgebruik wordt het toilet gedesinfecteerd
  - Bij zieke kindjes (koorts en/of andere ziekte symptomen) worden de ouders op de hoogte
     gebracht en wordt het zieke kindje onmiddellijk apart gezet om op te halen
  - Alle materialen worden 's avonds gereinigd of gedesinfecteerd

 2. WAT VRAGEN WE AAN DE OUDERS? 
  - Binnenkomen tot aan de Vakamptiebalie - handen ontsmetten + mondmasker plicht
  - Ophalen gebeurd op dezelfde manier
  - Max. 1 begeleider / kind en liefst dezelfde 's ochtends en 's avonds
  - Wanneer je kindje ziek is, gelieve niet naar het kamp te brengen

 3. WAT ALS ...
  ... er een kind ziek wordt op kamp? --> Dan worden de ouders verwittigd en komen ze zo snel als kan hun kind ophalen
  ... er een corona besmetting wordt gesignaleerd bij een kind of ouder tijdens het kamp?  --> Dan wordt het kamp onmiddellijk geannuleerd en stopgezet
  ... ik een laag risico contact heb gehad? --> Als u of de deelnemer geen symptomen vertoont, mag de deelnemer gewoon naar het kamp komen. 

 

VRAGEN OMTRENT CORONA :

 1. Krijgen we ons geld terug als we zélf kiezen om niet meer deel te nemen aan het kamp? 
  Neen, helaas kan dat niet. Als organisatie voorzien we alle materialen, verzekeringen en personeel. Die kosten zijn niet uitgerekend per kind. We kunnen (voor het aantal dagen dat de deelnemer niet gevolg heeft) een administratieve kost van €25 in de vorm van een voucher aanbieden voor een volgend kamp binnen hetzelfde schooljaar. 
 2. Krijgen we ons geld terug als het kamp moet sluiten wegens een corona besmetting?
  Dan krijgen alle deelnemers een voucher (minus de reeds gemaakte kosten) voor de niet deelgenomen dagen